CZ DE EN

Zimní stadion Rokycany

Zimní stadion Rokycany

http://www.zimnistadion.rokycany.cz/index.asp Začátkem měsíce srpna byl předán sportovní veřejnosti zimní stadion, který prošel nákladnou rekonstrukcí. Podívejme se do kroniky našeho města jaká je historie jeho vzniku.
O vybudování zimního stadionu v Rokycanech se uvažovalo již v šedesátých letech, konkrétní podoba se začala rýsovat počátkem let sedmdesátých. Jako jediné možné místo připadala v úvahu plocha zimního kluziště. Koncem roku 1972 bylo zadáno zhotovení projektu. Celá stavba byla vyprojektována v částce 7.608.770 Kčs, západočeským Krajským národním výborem bylo schválena maximální částka 6.537.000 Kčs. Zimní ledová plocha byla budována v rámci svépomoci občanů v akci „Z“ . Hlavním dodavatelem byl závod ČKD Praha, který zabezpečoval celou technologii. Řemeslné práce zajišťoval Okresní stavební podnik Rokycany. Finanční prostředky na tuto akci byly zabezpečeny formou sdružování podniků na okrese. Stavba byla rozdělena do tří částí se sníženými náklady: umělá ledová plocha s technickým blokem - 4.640.000,-Kč, šatnový blok a sociální zařízení - 1.480.000,-Kč, oplocení a komunikace - 426.000,-Kč.

S výstavbou zimního stadionu se započalo v srpnu 1973, 22. listopadu 1974 byla uvedena do provozu první část stavby, hotové byly i některé prvky ze stavby části dvě a tři. Do konce října 1974 bylo celkem odpracováno 44.760 hodin, z toho 23.084 placených hodin a 21.676 hodin zdarma. Mladá generace nemůže vědět, že mnohé veřejné stavby vznikaly amatérskou brigádnickou pomocí občanů, kteří si tak odpracovali například zařazení dítěte do mateřské školu. Slavnostní předání hotového díla veřejnosti se uskutečnilo 22. listopadu 1974, na druhý den bylo první bruslení pro děti. Ledová plocha byla tehdy předána do provozování Technickým službám, v kronice města se již tehdy objevila úvaha o tom, že provoz zimního stadionu je v celé republice ztrátový, tuto problematiku řeší zastupitelstvo města i po třiceti letech. Během dalších čtyř let dobudovalo další zázemí a zařízení,v roce 1978 se začalo se zastřešením zimního stadionu a dobudováním prvního patra správní budovy. Práce byly ukončeny tak, aby byla včas zahájena zimní sezóna 1. prosince 1978. Jak vysoká částka byla vynaložena na další dostavbu se v kronice neuvádí.

Po třiceti letech provozu bylo nutné provést radikální opravy a rekonstruovat především ledovou plochu. Celkově bylo položeno 20 kilometrů chladících trubek, pořízena nová betonová vrchní chladící deska, bylo vytvořeno 1599 metrů čtverečních chlazené plochy, postavilo se 159 metrů nových mantinelů včetně ochranných skel a sítí. Došlo i k úpravě střídaček a trestních lavic, k rekonstrukci nového osvětlení haly včetně úprav elektroinstalace, nových nátěrů konstrukcí, a střešních podhledů. Nové je i ozvučení celého stadionu. Všechny tyto práce si vyžádaly celkové finanční náklady ve výši 19 milionů 323 tisíc korun. Věřím, že naši sportovci i sportovní veřejnost ocení péči města a k novému zařízení všichni budou chovat ohleduplně.